Napisy dla niesłyszących

Podobnie jak rok temu, wszystkie filmy z sekcji „Nowe filmy polskie (z wyjątkiem filmu Kiedy będę ptakiem) będą wyświetlone z napisami dla niesłyszących. W sekcji tej można zobaczyć najciekawsze polskie dokumenty społeczne ostatniego sezonu.
 
Napisy dla niesłyszących zostały przygotowane przez panią Annę Sadowską oraz studentów Instytutu Filologii Angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.