Jury

Brigid O’Shea

 

 

Australijka Brigid O’Shea od 2008 roku pracuje dla europejskich festiwali filmowych i organizacji zajmujących się filmem dokumentalnym. Studiowała sztuki piękne w Melbourne i w Berlinie. Współpracowała z różnymi programami Berlinale, zanim w 2014 roku skoncentrowała się na kreacyjnym filmie dokumentalnym. Decyzja ta wynikła z doświadczeń koordynacji w latach 2009 – 2015 branżowego programu DOK Leipzig oraz współpracy z Instytutem Filmu Dokumentalnego w Pradze, ze Szkołą Mistrzowską Documentary Campus i różnymi berlińskimi firmami produkcyjnymi. W styczniu 2015 r. O’Shea została szefową programu DOK Lepizig dla branży filmowej. Często prowadzi zajęcia o europejskim rynku koprodukcyjnym, zarządzaniu kulturą i strategiach festiwalowych, m. in. w Ameryce Północnej i w Europie Wschodniej.    

 

 Oksana Sarkisova

 

 

Oksana Sarkisova jest Dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych o Prawach Człowieka Verzio i pracownikiem naukowym Blinken OSA Archivum Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Na tej uczelni wykłada prawa człowieka i film dokumentalny i jest współzałożycielką Platformy Studiów Wizualnych (2014). Opublikowała artykuły i rozdziały książek poświęcone filmowi i fotografii amatorskiej, współredagowała „Przeszłość Przed Oczami: Wschodnioeuropejskie przedstawienia komunizmu w kinie i muzeach po 1989 r. (2008). Jest autorką książki „Wyświetlanie radzieckich narodowości. Kulturfilms od Dalekiego Wschodu po Azję Centralną” (2016). Organizowała letnie szkoły filmowe Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego: Kino dokumentalne w stuleciu cyfrowym (2013) i Zekranizowane wspomnienia: Historyczne narracje a współczesna kultura wizualna (2016). 

 

 

 

Nima Sarvestani

 

 

 

 

Urodzony w 1958 roku w Iranie Nima Sarvestani, w rodzinnym kraju pracował jako dziennikarz. Interesowały go tematy społeczno-polityczne. Od 1984 roku mieszka w Szwecji. W 1992 roku założył firmę produkcyjną Nima Films. Jest jednym z najwybitniejszych dziś twórców społecznego filmu dokumentalnego, wyróżnionym m. in. Emmy i Prix Europa. Jego najgłośniejsze dokumenty, takie jak „Vicious Circle”, „Dead Man’s Guest”, czy afgańska trylogia: „Sprzedana”, „Za kratami nie nosimy burek” i „Więzienne siostry” obrazują los kobiet w skrajnie patriarchalnych kulturach. Nima Sarvestani jest w 2016 r. laureatem Nagrody im. Marka Nowickiego przyznawanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

 

 

 

 Dirk van der Straaten


 

 

 

Dirk van der Straaten jest Dyrektorem Artystycznym festiwalu filmów o prawach człowieka Movies that Matter, który odbywa się w marcu w Hadze. Każdego roku wyświetlanych jest tu co najmniej 60 filmów, a liczba widzów przekracza 25 000. Festiwal Movies that Matter organizuje ponadto comiesięczne projekcje filmów w 15 holenderskich miastach, kupuje filmy dla celów edukacyjnych i wspiera grantami nowe festiwale filmów o prawach człowieka w krajach rozwijających się. Wcześniej Dirk van der Straaten był szefem kina w De Balie – amsterdamskim centrum kulturalnym i politycznym oraz programerem Kina Kriterion w Amsterdamie. Ukończył filmoznawstwo na uniwersytecie amsterdamskim. 

 

 

 

 Liduine Zumpolle 

                                    

 

 

Wybitna holenderska obrończyni praw człowieka, Liduine Zumpolle od lat z niezależnych pozycji działa głównie w Ameryce Łacińskiej, a zwłaszcza na Kubie i w Kolumbii. Zumpolle ma też ogromne zasługi dla procesu pokojowego w Kolumbii. Jej organizacja Manos Por La Paz Internacional pracuje z byłymi bojowników FARC, ułatwiając im drogę do demilitaryzacji i ponownej integracji ze społeczeństwem. Zumpolle wspiera również procesy przebaczenia i pojednania między ofiarami, sprawcami i społeczeństwem obywatelskim. Wcześniej kierowała organizacją Pax Christi, która zwróciła uwagę świata na sytuację zakładników w rękach nielegalnych kolumbijskich grup zbrojnych.