Nazwa

W rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ważną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, w tym także te, które „patrzą władzy na ręce”.

Tego typu organizacje określane są angielskim terminem „watchdog” (pies stróżujący). Gra słów „watchdog” i „watch docs” (oglądaj filmy dokumentalne) skłoniła nas do uzupełnienia nazwy festiwalu – od 2006 roku festiwal Prawa Człowieka w Filmie odbywa się pod nazwą WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.