Organizatorzy

Festiwal powstał w 2001 roku jako program polskiej organizacji pozarządowej – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (www.hfhrpol.waw.pl). Powstanie Fundacji poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku.

Obecnie Fundacja Helsińska jest jedną z najbardziej doświadczonych europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Prowadzi programy edukacyjne, interwencyjne i monitoringowe. Znaczna część jej działalności dotyczy praw człowieka w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR.

Współorganizatorem festiwalu od początku jego istnienia jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (www.csw.art.pl), pierwszy i największy interdyscyplinarny ośrodek kultury i sztuki w Polsce i Europie Wschodniej, o statusie Narodowej Instytucji Kultury.

Trzeci współorganizator WATCH DOCS, Społeczny Instytut Filmowy, został powołany w 2005 roku w celu wspierania filmu dokumentalnego, w szczególności społecznego dokumentu z Europy Wschodniej i Środkowej.

 

W 2013 roku do grona współorganizatorów WATCH DOCS dołączyło Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - najstarsze w Polsce i jedno z największych muzeów etnograficznych w Europie.