Regulamin

 dokument  animacja  eksperymentalny  inny  2016  2017 maks. 500 znaków ( pozostało)  aktywiści / obrońcy praw człowieka
 konflikt zbrojny
 sztuka i kultura
 prawa człowieka i biznes
 dzieci
 prawa osobiste / polityczne
 demokracja
 dyktatura / reżimy niedemokratyczne
 niepełnosprawni
 dyskryminacja / wykluczenie
 edukacja
 środowisko naturalne
 ekstremizm / fundamentalizm
 gender / seksualność
 zdrowie
 historia
 instytucje izolacyjne
 Internet / technologia
 wymiar sprawiedliwości
 media / wolność wypowiedzi
 ubóstwo
 propaganda
 rasizm / mniejszości etniczne
 uchodźcy / migranci
 terroryzm
 kobiety
 inne
maks. 500 znaków ( pozostało)  Producent  Dystrybutor  Reżyser
 Wersja przeglądowa online  Wersja przeglądowa na DVD