The second, enhanced 2017 – 2018 FUTURE DOCS edition will be announced soon!

Call for entries for filmmakers and activists will open on May 15, 2017.

FUTURE DOCS to inicjatywa Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie, jednego z największych i najstarszych festiwali filmów o prawach człowieka na świecie. WATCH DOCS współpracuje tak z obrońcami praw człowieka, jak i z dokumentalistami, ale oni wciąż jeszcze zbyt rzadko współpracują ze sobą. W rezultacie wiele ważnych, związanych z prawami człowieka problemów pozostaje prawie nieznanych. FUTURE DOCS to międzynarodowa platforma kreatywnych spotkań filmowców i aktywistów, której celem są nowe filmy dokumentalne o dużej sile społecznego oddziaływania.

Podczas warsztatu w Warszawie, w dniach 5 - 7 grudnia 2015 r., obrońcy praw człowieka zaprezentują pomysły tematów potencjalnych projektów filmowych, które następnie przedyskutują z filmowcami w ramach sesji grupowych i indywidualnych. W kolejnych miesiącach projekty filmowe otrzymają wsparcie ze strony tutorów. Drugie spotkanie uczestników planowane na marzec 2016 roku ma na celu rozwój projektów filmowych wypracowanych od grudnia wspólnie przez filmowców i aktywistów. Najbardziej obiecujący projekt filmowy otrzyma Nagrodę FUTURE DOCS w wysokości 7000 euro na dalszy rozwój.

FUTURE DOCS to jeden z 11 zwycięzców w konkursie innowacyjnych europejskich inicjatyw i projektów „Advocate Europe 2015”, realizowanym przez MitOst e.V. i Liquid Democracy e.V., dzięki wsparciu finansowemu Stiftung Mercator.

Pierwsza edycja FUTURE DOCS zakończy się w czerwcu w 2016 roku. Planujemy kolejne edycje, jesteśmy otwarci na współpracę z festiwalami filmowymi i innymi partnerami. Zachęcamy do śledzenia aktualności także na naszej stronie na facebooku: FUTURE DOCS

FUTURE DOCS is an initiative of the WATCH DOCS International Film Festival, one of the oldest and largest human rights film festivals worldwide. WATCH DOCS works with both: human rights defenders and documentary filmmakers, but they too rarely work with each other. As a result, many important human rights issues remain hardly known. FUTURE DOCS provides a platform for creative filmmaker and activist encounters that intends to bring about new powerful documentaries with potential for tangible social impact.

 

At a joint workshop in Warsaw on December 5–7, 2015, human rights defenders will present ideas for topics of possible film projects, which will be discussed later with filmmakers during group and individual sessions. In the next months the preparation of film projects, as well as possible relevant advocacy campaigns, will be supported by tutors. The second meeting is planned for March 2016 and its aim is to develop the joint film projects of filmmakers and activists. The most promising project will receive a FUTURE DOCS Prize of 7000 euro for further development.

 

FUTURE DOCS is one of the 11 winners of “Advocate Europe 2015” idea challenge for innovative European initiatives and projects, realised by MitOst e.V. and Liquid Democracy e.V., funded by Stiftung Mercator.

 

The first edition of the project will finish in June 2016. We are planning next editions and we are open for cooperation with film festivals and other partners. Please visit our funpage to stay updated: FUTURE DOCS