Jafar Panahi – wirtuoz irańskiego kina i polityczny dysydent. Przeczytaj nasz tekst w miesięczniku KINO!

Jafar Panahi to autor ważnych i docenionych przez publiczność na całym świecie filmów. A jednocześnie to pierwszy irański reżyser, który otwarcie podjął krytykę sytuacji społeczno-politycznej w swoim kraju. W swoich filmach poruszał m.in. kwestie dyskryminacji kobiet, nierówności klasowych, policyjnej opresji i przemocy. Działania Panahiego nie umknęły uwadze reżimu, który oskarżył go o rozpowszechnianie propagandy wymierzonej w Islamską Republikę Iranu. W rezultacie zakazano mu realizacji filmów i zamknięto w areszcie domowym. W geście solidarności, w 2012 roku Parlament Europejski  przyznał Panahiemu Nagrodę im Sacharowa za wolność myśli, doceniając jego wysiłki na rzecz poprawy sytuacji w Iranie. Twórczość Panahiego w kontekście jego politycznych wyborów przybliża Bartosz Żurawiecki w czerwcowym magazynie KINO.

O innych laureatach i samej Nagrodzie im. Sacharowa można dowiedzieć się więcej z wirtualnej wystawy przygotowanej przez Parlament Europejski.

_

Artykuł zrealizowany w ramach projektu watchdocstogether.eu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji.

Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.

Organizator
Współfinansowanie
Partnerzy i patroni medialni: