Festival venues:

Kolejowa 11

Filia nr 4 Miejskiej Bibioteki w Zielonce,
ul Kolejowa 11